Խորհրդանիշներ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական խորհրդանիշները՝ դրօշակը, զինանշանը եւ օրհներգը կը սահմանուին օրէնքով:

Դրոշ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան դրօշակը հայ կեանքի լոյսն է, որ յավերժութեան, արեւի եւ հայկական պետութեան միջոցով. լոյսի ծիրանագոյնի, պետական մանուշակագոյնի, կապոյտ հորիզոնի եւ ճերմակի ճշմարտութիւններով կը լուսաւորէ Հայաստանը: Դրօշակի մանրամասն նկարագրութիւնը տրուած է օրէնքով: Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Դրօշը - YouTube

Զինանշան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան զինանշանը վահան է: Զինանշանի մանրամասն նկարագրութիւնը տրուած է օրէնքով:

Օրհներգ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգը «Զարթնի՛ր լաօ»-ն է

Արևմտյան Հայաստանի նախագահները