Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Soykırımdan kurtulan ve sürgün edilenlerin her bir varisi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak varlığımız, öz benliğimiz ve temel haklarımızın hayata geçirilmesini talep etmesi için dünyaya dağılmış tüm Ermeni halkına bu
MANİFESTO’yu yollamaktadır.

Hakkımız olan otodeterminasyon, hukuksal açıdan dünyaya dağılmış Soykırımdan kurtulan ve sürgün edilen Batı Ermenistan Ermenileri varislerinden başka hiçbir kuruluş, ya da insan topluluğunun, kendi kaderini tayin hakkını talep etme hakkı bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, kendisine özgü demokratik yapılarıyla sürgündeki kendi halkının geleceği sorununu Batı Ermenistan Ermenilerinin kendileri yönetecektir.

Zamanıdır! Kendi birleşik geleceğimizi tereddüt etmeden, el ele vererek, birlikte inşa edelim.

Gelin, birlikte ispat edelim! soykırımdan kurtulan Batı Ermenistan Ermenileri hala dimdik ayaktadır ve kendi varlığı ile kendi kaderini tayin etmesi konusunda mücadeleye devam etmektedir.

Gelin! Batı Ermenistan vatandaşları olarak, bizim tüm haklarımızı savunma misyonu bulunan ve 9 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilen Batı Ermenistan Anayasası temelinde; Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Hükümeti ve Parlamentosu etrafında birleşelim!

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi